تعریف شغل :

کارشناس رسانه های اجتماعی شخصی است که بتواند از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام یک کانال ارتباطی قوی با تعداد حداقل 2500 کاربر واقعی ایرانی را ایجاد کند و به عنوان یک کارشناس رسانه اجتماعی بتواند ماهانه نسبت به ارتقا تعداد اعضای کانال اقدام نمایید.

توجه : نوع کاربران که از چه نوع افرادی در کانال تلگرام جذب شود توسط ما به شما اعلام خواهد شد.

توجه : درصورتی که هرگونه سوالی دارید می توانید در قسمت نظرات اعلام فرمایید

توجه : نوع فعالیت به صورت کامل دورکاری است.

مهلت انجام :

حداکثر 20 روز

ارسال پیشنهاد همکاری