تعریف شغل :

کارشناس پشتیبانی خدمات شخصی است که غرفه های مجازی مشتریان را در سایت ایجاد می کند و محصولات مشتریان را در غرفه مجازی ثبت می کند و نسبت به سوالات کارشناس بازاریابی مجازی و مشتریان جواب دهی و پشتیبانی آنلاین می کند.

شایستگی های تخصصی :

نظم و دقت بالا، حضور مدام، ثبت فعالیت های انجام شده در سایت

درخواست استخدام برای این آگهی