تعریف شغل :

کارشناس محتوا سئو شخصی است که برای سایت مقاله 800 الی 1500 کلمه ای همراه تیتر مناسب و کلمه کلیدی هدف مقاله تهیه می کند.

شایستگی های تخصصی :

نظم و دقت بالا، حضور مدام، ثبت فعالیت های انجام شده در سایت، توانایی کار با جستجوی منابع داخلی و خارجی در جهت نگارش مقاله، با اصول کامل سئو در نگارش مقاله آشنا باشد.

درخواست استخدام برای این آگهی