تعریف شغل :

کارشناس محتوا شخصی است که برای اینستاگرام و استوری فراتوانمند ایده تولید محتوا به صورت ماهانه ارائه می دهد و محتوا مورد نظر را تولید می کند.

شایستگی های تخصصی :

نظم و دقت بالا، حضور مدام، ثبت فعالیت های انجام شده در سایت، کار با نرم افزار فتوشاپ، توانایی کار با افترافکت یا، ارائه ایده تولید محتوا به کارفرما

درخواست استخدام برای این آگهی