شاید سوال شما هم باشد

مراحل زیر پس از ارسال درخواست انجام خواهد شد.

1- پس از ارسال درخواست همکاری، فرم همکاری شما بررسی خواهد شد و پس از 48 ساعت کاری به شما جواب داده خواهد شد.

2- در تماس تلفنی با شما در زمینه نوع فعالیت همکاری صحبت خواهد شد.

3- در مرحله سوم پس از اعلام همکاری در صورتی که در استان گیلان باشید نیاز است برای قرارداد حضوری به دفتر فراتوانمند مراجعه فرمایید.

4- در صورتی که در بیرون از استان گیلان باشید نوع قرارداد به صورت غیر حضوری باشما انجام خواهد شد.